fredag 28. april 2017

‘AHA’ opplevelsen – en tid for alt *

ENGLISH
Det er alltid deilig når brikkene faller på plass. Jesus visste det, og det var derfor han ga disiplene de ekstra 40 dagene med undervisning. Lukas, som ‘gikk nøye gjennom alt’ (1) for å kunne skrive sitt evangelium, beskriver disiplenes ‘AHA’ opplevelse på denne måten:
«Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag»
Luk 24:44-46
Jeg lurer på hva slags materiale Lukas støttet seg til da han skrev den herlige setningen: Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene

Jeg velger å tro at det var disiplenes vitnesbyrd om hvordan de plutselig så den veldig viktige sammenhengen mellom skriftene, det som hadde skjedd med Jesus og deres egen rolle i det hele.

Kanskje den beste måten de kunne beskrive denne ‘AHA’ opplevelsen på, var å si at Jesus hadde ‘åpnet forstanden’ deres? 


I tre år hadde de vandret sammen med ham og prøvd å forstå. Da de ikke forsto, mistet de på en måte seg selv fordi de valgte å følge ham på tross av at de ikke forsto. Når nå brikkene plutselig falt på plass, fant de seg selv igjen i en ny innsikt, en ny åpenbaring, et nytt liv (2). Dette var en utrolig viktig forberedelse til den utrustningen som skulle komme i nær framtid, også erfaringen er forankret i skriftene. En kristentro uten skriftene som grunnvoll, er for meg en umulig tanke.

Dagens ‘manna’

Jeg ser sammenhengen mellom Jesus oppdrag og skriftene
---------------------------------------
(1) Luk 1:3-4
(2) Se 'Å vite hva det å miste sitt liv betyr'
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: