onsdag 12. april 2017

Å vite hvem som kan bli frelst og hvordan – et skritt på reisen

ENGLISH
Jeg har oppdaget at det faktisk er mange som går rundt og ønsker at de kunne si: «Jeg er frelst!». Det kan til og med være at noen av dem har prøvd å få det til. Men det er like umulig å få til som å tre en trosse gjennom et nåløye – eller en kamel gjennom nåløyet dersom du vil prøve det (1). Da Jesus underviste disiplene om dette, «ble de helt forskrekket og spurte: ‘Hvem kan da bli frelst?’» 
- en helt menneskelig og forståelig reaksjon, og jeg tror det var akkurat det Jesus ønsket, for:
Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»
Matt 19:25-26 
Det er frelsens store utfordring: Jeg kan ikke komme til ham med min frelsesløsning, men jeg må overgi meg fullstendig til hans frelse. Å bekjenne at jeg er frelst er derfor ikke «skryt» på grunn av noe jeg har gjort, men en takknemlighet til at jeg er inkludert i det Jesus gjorde da han kom til Jerusalem for å dø på korset.

Derfor vet jeg også at på tross av det er umulig for alle, kan hvem som helst kan bli frelst på grunn av at Gud har gjort det mulig. Mitt bidrag til min egen frelse er å akseptere at det han gjorde, det gjorde han for meg og så fortelle ham og andre at det har jeg gjort.

Dagens ‘manna’:

Det Jesus gjorde er nok!
-------------------------------------
(1) På originalspråket er ordet for trosse og kamel nesten identiske – men det spiller egentlig liten rolle hvilken oversettelse vi velger ettersom begge deler er umulig.

Ingen kommentarer: