mandag 3. april 2017

Å vite hva bønn er – et skritt på reisen

ENGLISH
Det kan være at noen tenker at ‘alle vet vel hva bønn er’

Dersom du spør om jeg vet hva bønn er, er svaret: ‘Ja, jeg vet litt!’. Det er fordi bønn er så uendelig mye, og jeg har mye å lære av bønn og kontemplasjon gjennom å leve nær Jesus, men også gjennom kontakt andre troende fra ulike kirkesamfunn. Jesus berørte mange viktige tema i undervisningen mens han og disiplene dro opp til Jerusalem, og jeg har stadig minnet om at det egentlig ikke handler om ett, men mange skritt for å trenge inn i hvert enkelt emne. Det er definitivt min erfaring når det gjelder bønn. Reisen har vært lang og den er ikke ferdig.
«Men dette slaget drives bare ut ved bønn...»
Matt 17:21
Sa Jesus som en del av forklaringen på hvorfor disiplene «ikke kunne drive ut» en demon av en gutt. Da disiplene ved en tidligere anledning hadde vært sammen med Jesus mens han ba, var det en av dem som sa: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.» (1)

Da lærte han dem først Herrens bønn, men fortsatte med:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.
Luk 11:9-10 (2)
Disse versene kjenner de fleste som leser Bibelen, men mange tenker at det er tre uttrykk for det samme – en såkalt ‘pleonasme’. Jeg tror det er en feil slutning. Allerede i den første undervisningen om bønn ga Jesus klar beskjed om at bønn er mer enn ‘bare’ å be. Det vil begrense bønnelivet. Bønn handler også om
Å lete!
Jeg liker ikke å lete, men jeg elsker å oppdage nye ting. Derfor blir det mye kjekkere å tenke at: Bønn er å være på oppdagelsesferd, og på den reisen finner jeg stadig nye ting som er viktige for min utvikling. Videre handler det om
Å banke på!
Jesus var veldig opptatt av utholdenhet – også i bønn, se for eksempel liknelsen om enken og dommeren (3). Jeg har ofte brukt bildet med «Ring og spring» som vi av og til lekte som barn. Vi ringte på døra hos ukjente naboer og sprang og gjemte oss. Bønn er å banke på og bli der til døren åpnes
På mange måter bankes det på begge sider av døren (4). Det er også en del av bønnelivet at Herren vil inn til meg, og han gir ikke opp han heller!

Dagens ‘manna’

Jeg har alltid mer å lære om bønn
-------------------------------------------
(1) Luk 11:1
(2) Også gjengitt i Matt 7:7-8
(3) Luk 18:1-8
(4) Åp 3:20

1 kommentar:

Unknown sa...

Flott innlegg, Jostein!!!