mandag 20. mars 2017

Et skritt på reisen: Å oppdage hvem Jesus er

ENGLISH
Det er viktig at overskriften leses riktig. Det står ikke ‘ett’ skritt på reisen, men ‘et’. Å oppdage hvem Jesus er ikke ett skritt, men mange skritt. Jeg må ta et skritt om gangen. Jeg har tatt ganske mange og regner med at det blir flere før jeg endelig ser Jesus ansikt til ansikt.

Peter er et godt eksempel på en slik utvikling. Han vandret med Jesus både før og etter Jesu himmelfart, og det var en vandring med stadig nye åpenbaringer av hvem Jesus er. Peter visste en god del om Jesus før han sammen med de andre disiplene ble utfordret til å svare på spørsmålet: «Hvem sier dere at jeg er?», og jeg vet ikke om Peter ante rekkevidden av bekjennelsen han avla:

«Du er Messias, den levende Guds Sønn»
Matt 16:16
Kortere og enklere kan det knapt sies. Uansett, gjorde bekjennelsen et sterkt inntrykk på Jesus. Som sin Far, elsker Jesus å høre bekjennelsen. Det kommer fram i flere av fortellingene, og Paulus sammenfatter det i et viktig vers:
Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10:10
I et frelseshistorisk perspektiv er det litt tidlig å si at Peter ble frelst gjennom denne bekjennelsen, men han hadde bekjent tilstrekkelig til at Jesus kunne begynne undervisningen om at han nå skulle opp til Jerusalem for å legge grunnlaget for frelsen. 

Geografisk var dette en relativt kort tur. Åndelig sett var det en lang og utfordrende reise for disiplene generelt og for Peter spesielt, men en veldig spennende reise.

Dagens ‘manna’:

Å bekjenne hvem Jesus er, er et viktig skritt på reisen.
-------------------------------------

Ingen kommentarer: