torsdag 2. mars 2017

Edruelig i alt jeg gjør?

Som soldat i Frelsesarmeen har jeg avlagt et avholdsløfte, og så langt jeg vet har jeg aldri brutt det løftet. Derfor har jeg heller aldri blitt ruset gjennom inntak av berusende midler som ikke har vært forordnet av lege. 

Flere ganger har jeg derimot opplevd Den hellige ånds nærvær så sterkt at det har virket berusende.  Det har vært en underlig, men god opplevelse.

For noen år siden deltok jeg i en møteserie, hvor hovedtaleren påla forbederne å holde seg «edrue» så lenge de sto i forbønnstjenesten. Jeg forsto ham, og er enig i at det er viktig. Alt har sin tid (1)

Paulus har en tilsvarende formaning til Timoteus:
Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.
2 Tim 4:5
I oversettelser av den greske originalen forekommer andre ord enn edruelig, som for eksempel årvåken, vaktsom, klartenkt osv . Poenget er at det handler om tilstedeværelse i eget liv, i gjerning og tjeneste. Jeg har flere ganger påpekt at det første spørsmålet Gud stilte etter syndefallet var «Hvor er du?» (2). Dersom jeg kan være tilgjengelig og svare «Her er jeg», vil jeg være veldig nær ved å oppfylle pålegget i dagens vers.

Dagens ‘manna’:

Edruelig for å være tilgjengelig - Her er jeg!
----------------------------
(1)  Fork 3:1
(2) 1 Mos 3:9

Ingen kommentarer: