fredag 17. februar 2017

Vanskelige tider?

ENGLISH
Dersom jeg skal være ærlig, må jeg svare «Ja, det synes jeg». Av natur hører jeg fortsatt hjemme blant de optimistiske, og jeg kommer aldri til å miste troen på at det gode vil seire. Samtidig er det i dagens samfunn lett å oppdage veldig mange eksempler på det Paulus beskrev for Timoteus:
Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.
2 Tim 3:1-4
Heldigvis fins det fortsatt mange eksempler på det motsatte. Det er en interessant liste Paulus har skrevet som årsak til «vanskelige tider». Selv om han senere i kapittelet berører tema som forfølgelse, er det ikke under merkelappen. De vanskelige tidene er utelukkende et resultat av menneskers selvopptatthet.

De er ‘jeg-jeg’ – mennesker, også kalt narsissister, eller ‘jeg-det’ – mennesker, også kalt egoister. 


Da Gud ble menneske, kom han som et ‘jeg-du’ – menneske. Det vil si at han forholdt seg til andre mennesker som likeverdige og ga oss den gylne regel (1). Forvandlingen av meg til et ‘jeg-du’ menneske, kan kun skje ved at jeg dør med ham, og oppstår med ham som en ny skapning.

Dagens ‘manna’:

Det blir lettere tider når verden fylles av ‘jeg-du’ – mennesker
------------------------------------
(1) Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Matt 7:12

Ingen kommentarer: