onsdag 1. februar 2017

Om å bære lidelse

Innenfor den kristne troen er det mange mysterier, og lidelse er et av dem. Selv om han gjennom sin tjeneste så mange mennesker bli løst fra sykdom og andre lidelser, var Paulus veldig tydelig på at han ikke anså disippellivet som et liv uten lidelse. Selv opplevde han masse lidelse, både gjennom forfølgelse og tortur, men også fysiske lidelser forårsaket av sykdom (1)

I brevene til Timoteus kommer Paulus inn på dette temaet flere ganger, også som en oppfordring til å gå inn i lidelsen som en del av oppdraget:
bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir.
2 Tim 1:8b  
Den store forskjellen på lidelse generelt og det Paulus skriver om her, er at den er knyttet opp til evangeliet. Dermed følger det også kraft med. Etter at han ble frelst, var Paulus aldri i tvil om kraften i evangeliet (2). I møte med lidelsen, eller «tornen i kroppen» som sannsynligvis er en referanse til all forfølgelsen han måtte bære, gjorde han erfaringen av at «kraften fullendes i svakhet» (3).

Mange har gjort den samme erfaringen. De er aldri sterkere enn når de er svake. Jeg har også vært der. Det er et underlig sted å være, men Gud er der.

Dagens ‘manna’:

Jeg er sterk når jeg er svak.
--------------------------------
(1) Gal 4:13-14
(2) Rom 1:16
(3) 2 Kor 12:9

Ingen kommentarer: