søndag 26. februar 2017

Ny bunad

ENGLISH
Det enkle spørsmålet som kommer i forbindelse med jul eller bursdag: «Hva ønsker du deg?», er et av de vanskeligste spørsmålene jeg får. I mer enn 20 år tror jeg at svaret har vært det samme: «Jeg aner ikke, jeg har alt jeg trenger». Like lenge har jeg ønsket meg bunad.

Det betyr ikke at jeg har løyet, for i prinsippet trenger jeg ikke bunad, men jeg ble rørt til tårer da jeg for et halvt år siden ble overrasket med det første bidraget til en ny bunad som en gave til 60 årsdagen fra familien min. Om drøye to måneder skal vi i konfirmasjon til vårt eldste barnebarn, og jeg skal ha på meg bunaden for første gang. «Eg er budd til fest, og eg gler meg».

I Språkteigen kunne Sylfest Lomheim forklare at «bundad» kom fra å 'bu seg til'. En person kan 'bu seg' både til hverdags og fest. Jeg var på 'nett' med en gang. På Island bruker soldatene 'Herbúning' = uniform. Soldatene er altså 'budd på krig'. Mens 'þjóðbúning' = folkebunad, hører folkefesten til. (NB  Frelsesarmeen er den eneste hæren på Island).

Fra 'hærbunad' er veien kort til rustning eller utrustning. Et av de viktigste elementene i utrustningen (førebuinga) til vandringen i tro finner jeg i de versene jeg har dvelt ved de siste dagene:
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:16-17
Da Paulus skrev om å ta på Guds fulle rustning (2), var det helt i slutten av brevet til menigheten i Efesos. Det var i den menigheten Timoteus befant seg da han mottok brevene fra Paulus. Den opplæringen han mottok, gjorde Timoteus utrustet til all god gjerning. Han hadde fått en ny bunad, en bunad som gjorde ham i stand til å formidle den vakre skatten for å beseire det onde.

Dagens ‘manna’:
I Guds rike er bunaden alltid ny!

-------------------------------

(1) Dette er bildet fra første prøve. For spesielt interesserte – det er en Vest-Telemark bunad.

(2) Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Ef 6:10-11

Ingen kommentarer: