onsdag 22. februar 2017

Jeg trenger inspirasjon

ENGLISH
Det er fort gjort å gå vill i ord. Jeg gjør det selv mange ganger til dagen. Det er kanskje ikke så rart ettersom jeg må forholde meg til veldig mange språk, men det blir ikke så mye bedre når kvelden kommer og vi kan snakke norsk. Antakelig er hjernen for trøtt eller fortsetter å jobbe med det som har skjedd om dagen. 

Han var nok litt oppkavet eleven på Jeløy. Han skulle fortelle at noe hadde skjedd med romkameraten som gjorde at «Nå er han sent til sykehuset og ligger i ‘desperator’». Situasjonen opplevdes nok ganske desperat, og da er det godt at det fins respirator. ‘Re’ betyr ‘igjen’ og ‘spirator’ er en ‘puster’. Så respiratoren hjelper mennesker til å få pusten igjen.

Inspirasjon er altså innpusting eller innblåsning. I Skapelsesberetningen leser jeg at

Da formet Herren Gud mennes­­­ket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.
1 Mos 2:7
Altså - inspirasjon bringer liv til det som er livløst.

Jeg skriver dette som en innledning til dagens påminnelse til Timoteus:

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
2 Tim 3:16-17
Dersom jeg trenger inspirasjon må jeg gå til det eller dem som er inspirert. Jeg har god erfaring med det levende ordet. Det gir meg noe hver dag. Det innblåste ordet bærer Guds liv i seg, og jeg kommer til å bli i dette verset noen dager.

Dagens ‘manna’

Jeg vil oppsøke det som er liv og gir liv.
PS – I dag blir jeg også inspirert av tanken på den omsorgen som jeg fikk av min mormor. Det er allerede mer enn 40 år siden hun ble forfremmet til herligheten, og i dag er det 100 år siden hun ble født.
--------------------------------

Ingen kommentarer: