torsdag 16. februar 2017

Jaktsesong hele året

ENGLISH
Med bolig i Drangedal er det umulig å ikke bli påvirket av den enorme jaktinteressen i kommunen. Det er ikke selve jakten, men interessen for jakten som opptar meg. Jeg blir alltid fascinert av mennesker som er ”gira” på noe, og jeg tror at vi mennesker er født med en form for jaktinstinkt. 

Paulus henvender seg til jaktinstinktet i oss i flere av brevene, og brevene til Timoteus er ikke noe unntak:
Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.
2 Tim 2:22
Flere av disse kvalitetene har jeg reflektert over tidligere, i dag er siste leddet som får oppmerksomheten:
«Du skal jage etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.»
Hvorfor begrense jakten etter fred med mennesker til dem som påkaller Herren av et rent hjerte?
Det er ikke mange dagene siden jeg siterte «Streb etter fred med alle» (1), men jeg tror det er en enkel forklaring på oppfordringen til Timoteus om fokusere på fred den nevnte målgruppen. Det er knyttet til temaet i refleksjonen ‘Unngå ordkrig’, og handler om at det kan være meningsforskjeller også mellom to som begge påkaller Herren av et rent hjerte. 


Det framgår av sammenhengen at Paulus mente at det var flere som var ute etter å skape strid der selve striden var motivasjonen, og at påkallelsen av Herren var mer eller mindre glemt. 

Det er mulig at det sånt forekommer fremdeles, men jeg møter veldig mange oppriktige troende som jeg elsker å dele fellesskap med på tross av at vi har ulikt syn i enkelte saker. Da er jeg glad at det er noe som heter «fellesmøter» og bønneuker for byene våre. Det er et veldig viktig signal til verden når vi som tror, står sammen og påkaller Herren av et rent hjerte selv om vi mener forskjellig i enkelte saker.

Dagens ‘manna’

Fred med alle er samhold i mangfold
---------------------------------------
(1) Hebr 12:14

Ingen kommentarer: