fredag 3. februar 2017

Gi det videre en gang til

Ganske tidlig i denne «Mentor-serien» hadde jeg en refleksjon hvor jeg stadfestet at mentorens oppgave er å gi videre det han/hun selv har mottatt. Innlegget hadde selvfølgelig tittelen «Gi det videre!», og det var også Paulus sin klare beskjed til Timoteus:
Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.
2 Tim 2:2
Denne reproduksjonen er prinsippet for alt liv. Menigheter som mister en generasjon, sliter med å formidle videre og klarer i beste fall å nå fram til mennesker i samme alder. Det som er interessant i rådet som Timoteus fikk er «utvelgelsen». Det han hadde å gi videre, måtte gis til mennesker som var:
  1. pålitelige
  2. i stand til å undervise
Jeg har noen gode venner som ser dette som sitt oppdrag: Å identifisere dem som er pålitelige og i stand til å gi det videre. Deretter investere de mye tid og energi i disse disiplene. Jesus gjorde det samme. Det er mye som tyder på at Paulus ikke alltid var like heldig med sine utvelgelser av «mentor-disipler». Flere av dem «forlot» ham (1). For noen innebar det at de også forlot troen (2).

For et par dager siden lanserte vi vår misjonsstrategi (3). Et av satsingsområdene våre er ‘tren trenerne’! Brevene til Timoteus er en del av det bibelske grunnlaget for en slik satsing.

Dagens ‘manna’:

Tren trenerne!
---------------------------------
(1) 2 Tim 1:15
(2) 2 Tim 4:10
(3) Du finner bilder og video fra landeringen HER

Ingen kommentarer: