tirsdag 28. februar 2017

Å legge på pålegg

Pålegg har flere betydninger. Siden jeg rett som det er tillater meg litt mimring på bloggen, er det første pålegget jeg husker fra barndommen «Hamar pålegg». Jeg tror allerede at det het Ha-På da jeg fikk det servert første gang, men de voksne brukte det opprinnelige navnet.

Etter hvert som jeg begynte å få lommepenger, var det alltid hyggelig da det ble snakk om å få pålegg. Det var ikke alltid like hyggelig å få pålegg om gjøre lekser eller å klippe plenen på grunn av pålegget på lommepengene.

Tre ganger i løpet av brevene til Timoteus brukte Paulus varianter av
«Pålegger jeg deg»
2 Tim 4:1
Det er altså et påbud eller en ordre, og det føyer seg godt sammen med tanken om hærføreren og soldaten. Hver gang var det knyttet til det oppdraget og den tjenesten Timoteus sto i. Slik er det også i dette avsluttende kapittelet i det andre brevet, og Paulus knytter autoriteten i pålegget til vissheten om at «han kommer og oppretter sitt rike». Dersom jeg tror det samme, kan jeg ikke løpe fra det som blir pålagt emg. Det hører med til det jeg gjøres ansvarlig overfor.

Dagens ‘manna’:
Fordi jeg tror, er jeg pålagt et oppdrag
--------------------------------------------

Ingen kommentarer: