fredag 6. januar 2017

Tren deg i form

ENGLISH
Da Paulus i går kom med oppfordringen: «Øv deg heller i gudsfrykt!», er jeg overbevist om at han tenkte på hva vi kan lære av fysiske øvelser og trening. Ved flere anledninger brukte han bilder fra idrettsarenaen (1), og i dag fortsetter han:
For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer.
1 Tim 4:8
Selv om jeg aldri har vært overdrevent sportsinteressert eller blant de mest veltrente, har jeg alltid forsøkt å holde meg i brukbar fysisk form. Det er absolutt «nyttig til noe» (2), ikke minst fordi kroppen er et tempel for Den hellige ånd (3), men også fordi prinsippene for et godt fysisk treningsopplegg kan brukes i oppøvelse i «gudsfrykt». 

Her er noen få eksempler:
  • Effektten av en daglige dose trening er større enn én stor dose pr uke.
  • Trening kan være lystbetont, men det er viktig å trene også når lysten er liten.
  • Trening krever mer disiplin i begynnelsen, men går lettere når det blir en vane.
  • Variert trening kan bedre resultatene.
  • Det gir stort utbytte å være på treningssamlinger med flere.
  • Det kan være en god støtte i å føre treningslogg.
  • Mange har stor nytte av en personlig trener.
Dagens ‘manna’:
Trening i gudsfrykt er «nyttig til alt».
--------------------------------------------
(1) Se f. eks.: «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den!» 1 Kor 9:24  -  NB Det blir flere henvisninger senere i denne serien.

(2) Jeg vokste opp med 1930 oversettelsen der det het at «den legemlige øvelse er nyttig til lite» - og følte at det var å undervurdere verdien av fysisk trening. Den er definitivt nyttig for å holde kroppen i form, og den påvirker også sinn og tanker.

(3) 1 Kor 3:16-17

Ingen kommentarer: