onsdag 18. januar 2017

Pass på deg selv!

ENGLISH
En viktig del av en kristen mentors oppgave er å bygge selvstendighet og ikke avhengighet av andre enn Jesus Kristus. Paulus er bevisst på det også:
Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.
1 Tim 4:16
Det hender jeg får meldinger fra mennesker som føler seg sviktet av andre, og noen ganger av hele menigheten. Det er trist og ofte sant, men det er enda tristere at flere som havner i en slik situasjon ender opp med å svikte sine egne verdier, sin tro og dermed også seg selv. Paulus visste av erfaring at den unge Timoteus ville oppleve svik. Derfor måtte han minnes om å «gi akt på» seg selv og sørge for at han sto stødig både i frelsen og læren.

Det er viktig for alle troende, og særlig dersom jeg er bevisst på min rolle som forbilde. Hvordan jeg lærer og lever er da ikke lenger bare en «privatsak» mellom meg og Vårherre, men noe som kan føre til at mennesker enten blir tiltrukket eller tar anstøt. Egenomsorg blir da noe helt annet enn en egotrip.

Dagens ‘manna’:

Herre, hjelp meg til å ta vare på meg selv
---------------------------------------

Ingen kommentarer: