torsdag 12. januar 2017

Et smil på kjærlighetens arena

ENGLISH
I dag er det ett år siden Magna og jeg var på terrorens arena i Istanbul. Mitt største ønske var å formidle et budskap om kjærlighet, og Gud ga meg umiddelbart anledninger i løpet av de neste timene. 

Det første blogginnlegget jeg postet etter hendelsen var: «Jeg er nødt til å snakke om kjærlighet», og siden har anledningene til å fokusere på kjærlighet mer eller mindre stått i kø. 

Men å snakke og skrive om kjærlighet gjør verken meg eller andre til et forbilde, slik Paulus oppfordrer til:
«...vær et forbilde ... i kjærlighet...»
1 Tim 4:12
Jeg tror ikke det er tilfeldig at rekkefølgen er på arenaene er
  1. ord
  2. livsførsel
  3. kjærlighet. 
Det er ikke umulig at det ligger en tanke om en åndelig utvikling i rekkefølgen. Uansett er jeg overbevist om at dersom mine ord og min livsførsel skal nå fram som en hilsen fra Gud til et medmenneske, er det en forutsetning at de er drevet av kjærlighet. 

Selv om Paulus i det kjente kjærlighetskapittelet bekjenner at han langt fra forsto alt, hadde han i hvert fall forstått at kjærligheten er kristenlivets aller viktigste ingrediens (2).

Forbildet framfor alle forbilder, Jesus selv, uttrykte det slik:

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine»
Joh 15:13
Flere ord blir overflødige.

Dagens ‘manna’:

Uten kjærlighet blir et forbilde et idol som elsker å bli tilbedt
-------------------------------------------
(1) Av og til kan Guds kjærlighet vise seg i et uventet «smil»
(2) 1 Korinterbrev 13

Ingen kommentarer: