tirsdag 3. januar 2017

Den minste av de hellige

Dagens avsnitt i den norske bibelleseplanen leder meg tilbake til mentoren Paulus og hans selvbilde:
Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.
Ef 3:8-9
Paulus har et bilde av sin status. Utsagnet «den minste av de hellige» er veldig interessant. Det røper ydmykhet og takknemlighet for å få lov til å regnes blant de hellige. Men det kompliserer også hans undervisning om at vi er «hellige i Kristus», for i den helligheten finnes det ingen rangordning for alle er fullstendig avhengig av Jesu hellighet. 

Det er likevel ikke vanskelig å kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Alle som ønsker å leve et hellig liv vil føle at det er «langt igjen til målet» og da er det lett å se seg selv som den minste. Men nåden gjør at det holder å se at jeg er inkludert blant de hellige. Det holdt for Paulus, og var en forutsetning for å forkynne budskapet for folkeslagene. For dersom han ikke selv hadde vært grepet av mysteriet, ville han heller ikke kunnet lede andre inn i det. Det gjelder for forkynnelse generelt og for mentorskap spesielt – og i morgen er også Timoteus tilbake i refleksjonene.

Dagens ‘manna’:

Det gjør ikke noe å være minst så lenge jeg er hellig
--------------------------------------------------
* Dagens illustrasjon er "Fuglekongen" som er Europas minste fugl, men den er like mye fugl som den stolteste ørn.... den minste av de minste...

Ingen kommentarer: