lørdag 5. november 2016

Det handler om vanskeligheter og motgang

Da Magna i forrige uke delte tanker om sine forbilder under hellighetsseminaret vi ledet i Ukraina, var det interessant å merke at en fellesfaktor var hvordan de lever sine liv i vanskeligheter og motgang. Det er gjerne i slike tider at frukten blir mest synlig.

Verset jeg siterte i går handlet om å være plantet på riktig sted for å bære frukt i «rett tid». Jeremia tar opp tråden, og han skriver også om tidene når det er ekstra tøft:

Velsignet er den mann
som stoler på Herren
og setter sin lit til ham.
Han er lik et tre
som er plantet ved vann
og strekker røttene mot bekken.
Det frykter ikke når heten kommer,
løvet er grønt.
Det engster seg ikke i tørketider
og slutter ikke å bære frukt.

Jer 17:7-8
Når jeg vet hvor jeg har røttene mine behøver jeg ikke bekymre meg for de tøffe tidene.

«Den kjente forkynneren D.L.Moody ble en gang stilt følgende spørsmål: 

- Moddy, tror du at du har kraft og frimodighet nok til å gå i døden for Jesu navns skyld?
D.L.Moody, som ledet så mange mennesker til tro på Jesus, svarte praktisk og jordnært, slik han ofte gjorde det: 

- Nei, jeg har ikke den kraften i dag. For i dag har jeg ikke bruk for den. Men skulle den dagen komme at jeg blir kalt til å gå i døden for min Frelser, da vet jeg at han også da vil gi meg den kraften jeg trenger. 
Og så siterte han det bibelordet (1): ‘- Som dine dager er, skal din styrke være’ (2)

Dagens ‘manna’:

Det handler om at frukten kommer når jeg trenger den.
-------------------------------------
(1) 5 Mos 33:25
(2) Jfr. Johnn R Hardang: «Som din dag er…»

Ingen kommentarer: