søndag 20. november 2016

Det handler om søskenkjælighet

Vi er fire søsken som av geografiske grunner sjelden får anledning til å være sammen. Likevel er det mye som binder oss sammen, og jeg er veldig glad i dem.

Jeg har også veldig mange andre søsken. Peter kaller dem for mine «søsken rundt om i verden» (1), og det er mye som binder oss sammen også. Noen av dem treffer jeg ofte, og noen jobber jeg sammen med nesten daglig. Jo tettere vi lever sammen, dess viktigere blir Peters frukt-oppskrift:

«La ... gudsfrykten (føyes sammen) med søskenkjærlighet»
2 Pet 1:7
Enda en gang er Paulus helt på linje med Peter:
Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.
Gal 6:10
Det beste eksempelet på slik søskenkjærlighet er de to hendene mine. I likhet med familien i troen, hører de til på den samme kroppen. Jeg vet av erfaring at hendene mine kan påføre hverandre smerte. Etter hvert er jeg blitt en brukbar snekker, men fremdeles skjer det at jeg med hammer i den ene hånden, kan ramme fingrene på den andre i stedet for spikeren som den holder. I stedet for å begynne å slåss, søker hendene sammen for å lindre smerten. Det er hodet som forteller dem det. Hodet som i den åndelig søskenflokken er Jesus, vil ikke at kroppen hans skal gå oppløsning på grunn av indre konflikter.

Dagens manna:

Søskenkjærligheten er en frukt som holder kroppen sammen.
---------------------------------
(1) 1 Pet 5:9

Ingen kommentarer: