tirsdag 11. oktober 2016

Det handler om selvfornektelse

Jeg har flere ganger hevdet at dersom det hellige bare blir retorikk, uteblir inkarnasjonens under og da er det ikke relevant. Det blir kun religion. 

Hvordan blir jeg en del av inkarnasjonens under? 

Hvordan kommer jeg dit Paulus var:
«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»
Gal 2:20
Svaret er enkelt, og det dukker opp mange ganger når jeg drikker fra ‘hellighetens brønn’. Det er godt å oppdage at det er et viktig fokus hos store tenkere, som Dietrich Bonhoeffer. Det handler om å fornekte seg selv og død med Kristus, og oppstå med ham og representere ham og det hellige i denne verden. For å gjøre det trenges ikke eiendom eller institusjon (1) (selv om begge deler kan være nyttige så lenge det styres av Ånden), det trenges kun en kropp og et ansikt.

…underet som har skjedd, og som verden kanskje ikke forstår, men merker, er at det mennesket som er død og oppstått med Kristus er forvandlet. Forvandlet fra et "meg-MEG-menneske" til et "meg-DEG-menneske".

"Når det hellige blir en del av verden, har du startet en misjon. Det er Jesus som kommer til Betlehem" (2)
Dagens ‘manna’:
Selvfornektelse er livsbejaelse
PS - det blir flere tanker om selvfornektelse i morgen
----------------------------------------
(1) Se: «Det handler om sekularisering»
(2) Min oversettelse av: “When the sacred becomes secular, you’ve a mission going. It’s Jesus Christ coming to Bethlehem” Robert H. Schuller in ”Your Church has a Fantastic Future” Regal books 1986 s. 94

Ingen kommentarer: