fredag 9. september 2016

Det handler om smerte

De tre første ordene er «standard» i overskriftene for tiden. Det skaper en kontinuitet som er viktig, men det er fort gjort å glemme hva «det» er. «Det»henviser til hovedsaken i dykket jeg har tatt i «hellighetens brønn» - altså til «hellighet».
 

Er det riktig at hellighet også handler om smerte?

Ja, i hvert fall dersom det er riktig at hellighet hører sammen med den ‘andre’ treenigheten (1). En disippel med fokus på oppdraget, vil også kjenne Guds smerte for dem som lider nød. 


For et par dager siden skrev jeg:
Da Moses fikk beskjed om å ta av seg skoene fordi han sto på hellig grunn, var det ikke på grunn av et møte mellom Gud og Moses – det handlet enda mer om den tredje parten: Guds utvalgte folk. (2)

Det gikk i lang tid før han hørte Gud si:
Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte.
2 Mos 3:7
Jeg er overbevist om at Moses også kjente smerten. Hvis ikke, var ikke Moses del av den 'andre' treenigheten. Hellighet handler om å identifisere seg med Gud og med dem han elsker.

Jeg har av og til spurt mennesker om de synes moder Teresas ansikt ser hellig ut. Dersom de tenker seg om svarer det fleste «nei», selv om de samme menneskene sannsynligvis ville trukket henne fram som et eksempel på hellighet. Personlig synes jeg ansiktet hennes først og fremst er preget av smerte. Smerten er en naturlig del av å leve med Gud i verden. Vi kan også kjenne den. Her er et eksempel:

I mars 2004 spurte jeg en kjær medarbeider som så helt elendig ut: «Er du syk?» 

«Nei» var svaret, 
«men jeg har våket og grått med Gud hele helgen! Han gråter over masse ødeleggelse, og jeg har sett forferdelige ting skje. Jeg hørte til og med Gud si navnet på ødeleggeren. Jeg tror det må være en diktator i Asia.»
 
Han hadde skrevet ned navnet på en lapp og lurte på om jeg visste om en slik diktator. Jeg leste lappen og måtte innrømme at jeg ikke kjente igjen navnet og at jeg heller ikke visste hva navnet betydde. Ni måneder senere visste hele verden hva navnet betydde. På lappen sto det «Sunami» (3).

Dagens ‘manna’:

Gud bryr seg om mennesker, derfor vil hellighet også handle om smerte! (4)
-------------------------
(1) Den 'andre' treenigheten = Gud + disippel + verden
(2) Se: Det handler om hellig grunn
(3) 'Tsunami' - fonetisk forsvinner ofte t'en
(4) Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Rom 8:17

Ingen kommentarer: