fredag 16. september 2016

Det handler om fire trinn

Det er kort vei fra tanken om at kroppen representerer forgården i templet, til dette viktige verset:
Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende.
Rom 6:13
Verset utgjør det tredje trinnet i Watchman Nee’s fire trinn til hellighet slik han presenterer det i boken «Det normale kristenliv». Boka er fortsatt aktuell og er solgt i over en million eksemplarer.

Det var mens jeg leste denne boka mens jeg studerte Romerbrevet at jeg gjorde en skjellsettende oppdagelse på min pilegrimsreise i hellighet. Nee hevder at hellighet er ‘normalen’ for en kristen. Han ser frelsen som «frigjøring fra synd» og hellighet som «frigjøring fra det jeg er uten Kristus til det jeg er i Ham».
Dette er helt på linje med læren om «Fullkommen frelse» som vi finner både hos Brengle og Catherine og William Booth, - noe som uttrykkes vakkert av sistnevnte i sangen «Å, bunnløse frelse».

Nee understreker sannheten om at Jesu kors er grunnlaget både for frelsen og helliggjørelsen. Bygd på Romerbrevets 6. – 8. kapittel ser Nee fire trinn til virkeliggjørelse av dette i mitt liv:

Dagens ‘manna’:
Hellighet er en normal konsekvens av et liv i Kristus

Ingen kommentarer: