lørdag 10. september 2016

Det handler om åk

Bibelen bruker et bilde som muligens har gått ut på dato ettersom et åk ikke lenger er å se i mange deler av verden. Derfor burde jeg sikkert ha valgt et annet bilde når jeg fortsetter å reflektere over den ‘andre’ treenigheten, men bildet med åket passer veldig godt. Verset er velkjent for bibellesere:
«Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
Matt 11:29–30
Jeg tenkte på dette bildet da jeg skrev om det å kjenne Guds smerte i går. Da så jeg for meg to varianter av åk:
  • Den første er tandem-åket som brukes i tospann, f. eks. på okser. Det passer godt med tanken på å dele byrden med å lindre verdens nød. 
  • Den andre varianten, bøtte-åket, er også en flott tanke. I den ene bøtta bærer jeg en bit av verdens nød, mens jeg i den andre kjenner tyngden av Guds nærvær som skaper likevekt og gjør byrden lettere. Det var dette som ble så sterkt for meg for en knapp uke siden i Athen: Igjen så jeg at byrden av Guds nærvær gjør byrden av verdens nød lettere å bære. Det er slik den ‘andre’ treenighet virker. Jo, nærmere en disippel kommer verdens nød, dess nærmere kommer han Guds hjerte. Derfor er dette hellighetens vei, som gir hvile for sjelen.
Dagens ‘manna’:
Hans åk er godt!
-----------------------------------------

Ingen kommentarer: