tirsdag 16. august 2016

Det handler om å kjenne, som i … #3

Jeg er fremdeles i første linje av koret: «Fall til ro og kjenn at jeg er Herre!»
I dag handler det om å ‘kjenne’ som det å bli kjent med Herren i betydningen av å få et personlig forhold til ham. Dersom jeg ønsker hellighet, trenger jeg å kjenne den «Hellige» personlig.

La oss lære å kjenne Herren,
la oss jage etter å kjenne ham!
Sikkert som soloppgangen kommer han,
han kommer til oss lik regnet,
lik vårregnet som væter jorden.

Hos 6:3
Verset er fra en av profetiene til Hoseas og står i en sammenheng som jeg kommer tilbake til i morgen. I dag tar jeg med meg hvor viktig det er å kjenne ham på en personlig og nær måte.
 
Noen gjør den feilen at de tror de kjenner ham fordi de har mye kunnskap om ham. Hvorfor er det feil?
 
Jeg har litt kunnskap om en av verdens mektigste menn (i hvert fall enda noen måneder), men min kunnskap om president Obama er svært annerledes enn den relasjonen hans aller nærmeste venner og familie har til ham. 

Jeg tror disiplene nærmet seg en slik relasjon til Jesus da han rett før han døde sa til dem:
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.
Joh 15:15
Å “jage etter å kjenne Herren” er en formaning om å kjenne ham som en nær venn fordi jeg er en del av Guds familie – de helliges samfunn.

Dagens ’manna’:

La oss jage etter å kjenne ham!

Ingen kommentarer: