mandag 9. mai 2016

Thank you and welcome back!

Tusen takk for besøket og velkommen tilbake!

Since blogger.com started to count visitors to my blog app. six years back, 1/4 million visits have been registered on the blog during this day. Thank you for your interest and God bless you!

Siden blogger.com begynte å telle besøkende på bloggen min for ca seks år, passertes 1/4 million besøk i løpet av dagen i dag. Takk for din interesse og Gud velsigne deg!

Welcome back - Velkommen tilbake!

Ingen kommentarer: