fredag 22. mai 2015

MED ET HJERTE FYLT AV TAKKNEMLIGHET (English version below)

I dag priser jeg Gud for at jeg kan skrive at målet for pengeinnsamlingen til Dubossary er nådd. Til nå er det kommet inn kr. 600.000 - det vil dekke kjøp av eiendommen, dokument- og juridiske avgifter samt at det nå også vil bli mulig å sette inn kjøkken og kjøpe stoler mm.

Samtidig som jeg takker GUD og den enkelte av dere av hele mitt hjerte, er det nå tid for enda mer bønn. Med erfaring fra mange eiendomsprosjekter i Moldova vet jeg at prosessen med å kjøpe en eiendom kan være tornefull.Noen av utfordringene kan vi forutse, men det dukker alltid opp et eller annet utforutsett. Derfor - tusen takk til deg som av og til husker å sende en bønn om at vi også skal klar å få kjøpt dette bygget på en trygg og god måte!

                                 VELSIGNET PINSE!


WITH A HEART FILLED OF GRATITUDE
Today I praise God for the fact that I can announce that the target for the collection for the Dubossary-project is reached. So far we have registered an amount of NOK 600.000,-. This will cover the purchase of the property, document- and legal fees, and in addition make it possible to install kitched and buy chairs etc.

Whilst I am thanking GOD and each and everyone of you from the bottom of my heart, it is important to say that more prayers are needed. With experience from many property-projects in Moldova I know that the process of purchasing property can be filled with obstacles. Some challenges are foreseen, but something unforeseen always seems to pop up. Therefore - thank you for remembering also this in your prayers so that we can buy the building in a proper and good way.

                             BLESSED WHITSUN!

Ingen kommentarer: