onsdag 4. juni 2014

Figure of speech

Det hender at jeg sjekker den greske grunnteksten når det er noe jeg lurer på, og det skjedde i dag. Bakgrunnen var ordet «lignelse» og det at «de» ikke forsto:
Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
Joh 10:6
Den engelske NIV-oversettelsen går slik:
“Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them”.

«Figure of speech» betyr ganske enkelt å bruke ord eller en fraser som går ut over deres bokstavelige tolkning. Men er «billedlig tale» det samme som lignelse?

På gresk er det ikke det. Her bruker Johannes «paroimia» - som egentlig betyr «en fortelling som går ut over (eller utenfor) fortellingen, og ikke «parabole» som er det vanlige ordet for lignelse. Det dreier seg kun om en liten nyanse i forskjell, men når «de» (sannsynligvis med henvisning til fariseerne jfr Joh 10:19) ikke skjønner, kan det ha sammenheng med at de var opplærte i å tolke loven slik den sto. Dette kan ha hindret dem i å se «lenger enn» eller «bak» ordene. 


Å se ut over ordene er i hvert fall viktig når jeg leser Johannes, og Paulus var inne på samme tankebane da han skrev: «han … gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende» (2 Kor 3:6). Det var kanskje ikke så rart at fariseerne ikke skjønte at det var dette Jesus forsøkte å formidle. Dagens ‘manna’:
For å skjønne må jeg ofte lete "ut over" ordene.
---------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: