lørdag 8. mars 2014

Nøkkel til tverrkulturell forståelse

Jeg føler meg privilegert som har fått lov til å leve i flere kulturer. Til og med innenlands i Norge kan det være store kulturforskjeller. Det er stor variasjon i lynnet til folk på Vestlandet og folk på Østlandet, men også på Vestlandet er det store variasjoner etter hvert som du beger deg fra sør mot nord. 

Jeg har fått anledning til å bo i England, Island og Moldova. Tre vidt forskjellige kulturer. Alle fantastiske på sin måte. I møte med enhver ny kultur ligger det en utfordring i å forstå og vise respekt, og det er alltid lettere når jeg med min kultur blir møtt med den samme raushet.

Jesus kom i konflikt med sitt eget folk. Bakgrunnen for konflikten var ganske enkelt at det handlet om to helt forskjellige kulturer:

Han sa til dem: «Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.»
Joh 8:23
Gapet mellom den himmelske og den jordiske kulturen hadde vært stor. Jesus kom for å fylle det gapet, slik at mennesket lettere kunne lære å kjenne Gud. Kjennskap er nøkkelen til tverrkulturell forståelse. Kjennskap er nøkkelen til fylle gapet mellom det Gud-søkende mennesket og den menneske-søkende Gud.

Tragedien for jødene var at de ikke skjønte at Jesus var akkurat den nøkkelen. Og at mange 2000 år senere fortsatt ikke skjønner at han er nøkkelen er like tragisk, og det må jeg ta på alvor.

Dagens ‘manna’:
Jesus er nøkkelen
----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: