torsdag 15. november 2012

For alle!

Hurra og halleluja!

I går kom meldingen om at siste uka i neste års bønneaksjon 24x125 er dekket. Men vi fortsetter med å mobilisere slik at bønneteppet skal bli tykkere. Med ”tykkere” mener jeg at flere enn ett korps stiller seg bak hver uke. 


Jeg tror det blir lettere å samtale med "Per" om Gud, når jeg i forkant har snakket med Gud om "Per". Derfor tror jeg at bønnearbeid er ”for alle” som tror. Men overskriften er hentet fra verset og handler om "Per":
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.
1 Tim 2:1
I går sendte jeg også manuset til det nye soldatforberedelsesoppelegget til godkjenning. Mange har bidratt til at det blir et godt verktøy for å finne fram til hva Frelsesarmeen er, gjør, vil og tror. En sentral kjerne i vår tro er at Jesu frelsesverk gjør at alle som vil, kan bli frelst”. Fordi Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, formaner Paulus oss til å be for alle.

Det gjelder alle dem jeg møter i dag, dem jeg hører på radioen, henne jeg møter i butikken, elevene på folkehøyskolen. ”For alle” inkluderer alle. Det er ingen som faller utenfor Guds kjærlighet.

I sin formaning bruker Paulus fire ord som knyttes til bønn. De neste fire dagene tar jeg dem for meg et for et.

Dagens ’manna’:

Alle, alle, alle, alle!  

Ingen kommentarer: