tirsdag 23. august 2011

Jona-problemet

Jona kjente Guds karakter veldig godt, og det var egentlig det som var hele ”problemet”. I tillegg må Jona ha hatt sterke formeninger om at han selv var en veldig dyktig formidler.

Historien bekrefter at det må han ha vært. Motstrebende klarte han å formidle til befolkningen i Ninive at Gud var lite fornøyd med deres atferd og at han derfor kom til å ødelegge byen. Det var det Gud hadde bedt ham om, men Jona sa ingenting om sin kjennskap til Guds karakter. Burde han ha formidlet det også?

Hadde han gjort det, ville han ikke ha ”mistet ansikt” da Gud valgte å spare byen fordi folket angret sin og søkte nåde. Da ville Jona neppe oppført seg på en måte som vi som lever i ”nådens tid” ser på som kritikkverdig.*

Det jeg tar med meg videre inn i dagen er at selv om Gud ber meg om å bære fram et tungt budskap, skylder jeg fortsatt å gjøre oppmerksom på det jeg har fått åpenbart av Guds karakter. Det er når jeg skjuler en viktig del av sannheten at jeg ”mister ansikt”.

* Jona 4

Ingen kommentarer: