mandag 1. august 2011

Dokumentasjon

For dem som savnet dokumentasjon på sommerens prosjekter i dagens refleksjon:

Svalgang ved garasjen:


Trappegelender med hylle på Riska


Overbygg til nytt inngansparti


NB - ferdigstillelse gjenstår på sistnevnte

Ingen kommentarer: