lørdag 2. juli 2011

Rublevs ikon

Andrei Rublev (Андре́й Рублёв) som levde fra ca 1360 til 1427 regnes for være middelalderens største russiske ikonmaler.

Han baserte sitt mest berømte ikon på et bilde kalt ”Abrahams gjestfrihet” som skulle illustrere beretning fra 1 Mos 18:1-15 som er dagens tekst. Rublev fjernet Abraham og Sara fra illustrasjonen og ble stående igjen med de tre besøkende. I disse tre så Rublev treenigheten.

Sannsynligvis er det ikke bare Rublevs, men verdens mest berømte ikon. På en forunderlig måte illustrerer bildet mysteriet med den treenige Gud.

Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, har gjort ikonet til ”valgspråk” for bispedømmet, og han forklarer det slik:

”…sidan Gud er kjærleik i sitt vesen, kan han ikkje vera berre ein. Kjærleik er ein relasjon mellom fleire, og krev alltid meir enn ein!
Gud er kjærleik og fellesskap, det er den djupaste kristne sanninga. Me ser og Den Heilage Ande, som er skikkelsen til høgre på Ikonet, peikar på den ledige plassen ved bordet. Meininga med livet, sier Nordhaug,er å finna sin plass i Guds fellesskap, å få Kristus med seg, og i seg. Får Kristus vinna rom i oss, då vert det godt. Då vert og våre fellesskap ein god plass å vera.”
*

Jeg kan bare si ”ja og amen!” til det.

* Som sitert i ”På kyrkjebakken” – menighetsbladet for Samnanger jan. 2010

Ingen kommentarer: