mandag 30. mai 2011

Omniscient

Ordet er en sammensetning av de latinske omni = all(e) + science = viten. Det brukes om en som vet alt. I den kristne tro er det en av karakteristikkene som brukes om Gud – den allvitende.
    For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.
    Matt 6:6-13
Likevel vil han at vi skal be. Ikke med masse ord, men som et signal om avhengighet og ærbødighet. Bønn er trosbekjennelse og bekrefter at jeg ønsker å stå i en relasjon til Gud som min Far…
… og det summeres på en fantastisk i ”Fadervår!”.

Ingen kommentarer: