tirsdag 17. mai 2011

Arvegodset

Jeg er i London i dag. Det er ikke første gang. For 35 år siden feiret jeg nasjonaldagen i denne byen for 2. år på rad. Da tok jeg veien til sjømannskirka for å feire sammen med nordmenn. Der traff jeg den unge sjefredaktøren Thor Bjarne Bore fra "Vårt Land". Han benyttet anledningen til å intervjue meg for avisa.

Bore spurte blant annet om hva som var forskjellen på Frelsesarmeen i Norge og Storbritannia. Jeg svarte at FA i Norge var friere. Det var min ungdommelige oppfatning at de engelske soldatene var mer tradisjonsbundet, og at engasjementet var tuftet mer på familietradisjon enn drevet av kjærlighet til Gud og begeistring for Jesus. Det er flott at nye generasjoner tar vare på arvegodset:
    Fra slekt til slekt varer hans miskunn
    for dem som frykter ham.

    Luk 1:50–53
Uavhengig av om min oppfatning var riktig for 35 år siden, er det viktigste at arvegodset ikke bare blir tradisjoner uten innhold. I dag er dette en kjempeutfordring for nasjonen Norge og viktig å tenke på når nasjonaldagen feires. Vi har en rik arv i landet vårt. Jeg ber om at vi aldri må glemme innholdet. Glemmer vi Gud og hans ord, står vi i fare for å frarøve kommende slekter Herrens miskunn.

Ingen kommentarer: