søndag 26. desember 2010

Boxing day

I år måtte jeg finne ut hvorfor i all verden den engelsktalende delen av verden kaller 2. juledag for ”Boxing day”. Den mest sannsynlige forklaring er at det ble plassert store innsamlingsbokser foran kirker og katedralen slik at de rike kunne gi til de fattige i forbindelse med julehøgtiden.

Innsamlingen pågikk helt fram til juledagen, og så ble boksene åpnet og utdeling fant sted 2. juledag. En vakker tradisjon som muligens i noen grad er videreført med julegryta.

Det var altså den dagen da man tenkte på dem som ikke hadde det så godt. Jeg tviler på at det er derfor man i norsk tradisjon kaller denne 2. juledag for Stefanus-dagen og fokuserer på de som forfølges for sin tros skyld. Men det er viktig at jeg ikke glemmer at det fortsatt er mennesker som blir forfulgt på grunn av sin tro.

”Julegryta” fungerer på mange måter som en form for barometer på Frelsesarmeens ”goodwill” i samfunnet. Det kan virke som en kontrast til Jesu budskap på de forfulgtes dag:
    Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
    Matt 10:17-22
Å hates er ikke et mål, men kan fort bli en konsekvens dersom jeg tør å utfordre alle de kreftene som bryter ned og ødelegger. Mange har gjort og gjør det. De har lidd for det, og deres offer må aldri glemmes.

Ingen kommentarer: