torsdag 18. november 2010

Er eller kommer?

Slik skal dere be sa Jesus: ”…komme ditt rike!”

"Når kommer det?" spurte fariseerne, og Jesus svarte:
    «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: 'Se her er det', eller: 'Der er det'. For Guds rike er midt iblant dere.»
    Luk 17:20–25
Hvorfor skal vi be om at det som allerede ”er midt iblant oss” skal komme?

Jeg vet ikke om det finnes et tilfredsstillende svar, men tror at dette dreier seg om et åndelig prinsipp som også hører til kategorien åndelige mysterier. Hvorfor skal vi be om noe som Gud vil, eller som han allerede har lagt til rette for?

I min enfoldighet tror jeg det handler om at Gud ønsker å høre om vi er ”på lag”. Bønn er et signal om at jeg har forstått hva han vil og at jeg er klar til å ta imot. Dersom Guds rike er ”innen i”* meg/oss eller ”iblant” oss, vil Gud ha min bekreftelse på at jeg tror (vet) dette. En slik bekreftelse gir jeg ham gjennom bønnen: ”Komme ditt rike!”. Da behøver jeg ikke lete etter det. Det er her allerede!

* 1930 - oversettelsen

Ingen kommentarer: