søndag 24. oktober 2010

Hvile for sjelen

I Schrödingers katt sist torsdag var stress hovedtema. Per Fugelli hevdet at nordmenn er rammet av kollektiv ADHD og sluttet seg til innholdet i Michael de Vibes oppmerksomhetstrening. Den går ut på å konsentrere seg om én ting om gangen. Fugelli nevnte at noen fant ro ved å samtale med Gud i bønn. Ja, det kan faktisk være hvile for sjelen:
    «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. For mitt åk er godt og min byrde lett.»
    Matt 11:25–30
Jeg er inne i en fase med mye jobbing og lite ”pust” i bakken. Det er likevel godt å kunne si at bønn funker. På engelsk heter det ”share my yoke” – ”del mitt åk”. Jeg er ofte rask til å se ”bøtteåket” som bæres av en person når jeg leser dette verset. Men et to-spann med okser deler også åk for at byrden skal deles på to. Gjennom bønn går jeg i to-spann med Jesus. Hans byrde er lett fordi han er allerede ferdig med å bære sin, nå hjelper han meg med min. Det er hvile for sjelen det!

Ingen kommentarer: