fredag 8. oktober 2010

En av tre

Det er ikke den største men en av de tre store som står i fokus denne uka. Samtidig vil det være umulig å tenke seg at de to andre kan eksistere uten den – kanskje det er derfor at den nevnes først når Paulus nevner de tre som blir stående?*

I et av sine sterke vitnesbyrd sier Paulus det på denne måten:
    Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.
    Gal 2:19–21
Det er bare mulig for meg å se at Kristus lever i meg ved at jeg lever i den samme troen. Uten at han lever i meg er jeg uten håp og ute av stand til å elske med hans kjærlighet. Troen er bare en av de tre, men de tre henger sammen.

* "Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten"

1 Kor 13:13

Se også: Mål

Ingen kommentarer: