tirsdag 24. august 2010

To denarer

I går skrev jeg at det var viktig å trenge i dybden i en bibeltekst for å få tak i alt som står der. Innen flere vitenskapelige disipliner benyttes begrepet ”typologi” – det gjelder også teologien. Der refererer den oftest til tolking av hendelser og skikkelser i Det gamle testamente som forbilde for begivenheter og personer i Det nye testamente.

Jesus benyttet ”metoden”1 og Paulus brukte den i sin argumentasjon2.

Dagens bibelord om den barmhjertige samaritan3 er blitt gjenstand for slik analyse gjennom hele kirkehistorien. Augustin gjorde sin typologiske fortolkning:
  • Han som falt blant røvere = mennesket på vei bort fra Gud
  • Røverne = djevelen og de onde maktene
  • Den barmhjertige samaritan = Jesus
  • Herberget = menigheten
  • Verten = presten
  • To denarer = loven og evangeliet
Det er jo spennende å lese en slik ”fortolkning” – og på mange måter er det helt greit med mindre det trekkes dogmatiske slutninger som f. eks.:
De to denarene stadfester at Jesus har gitt menigheten loven og evangeliet som hjelp i arbeidet med å betjene dem som er blitt offer for syndens herjinger. Da leser jeg mer enn det som faktisk står der – og kanskje akkurat denne beretningen er best slik som den står?

1Se f. eks. Joh 3:14
2Se f. eks. Rom 5:14 og 1 Kor 10:2.
3 Luk 10:30–35

Ingen kommentarer: