mandag 5. juli 2010

Jesu hellighet

I begynnelsen av denne serien skrev jeg at Gud er hellig. Kanskje du gjør noen refleksjoner om Gud når du leser en slik påstand? Dersom du umiddelbart tenker at det gjelder den treenige Gud, vil en overskrift om Jesu hellighet muligens virke overflødig som en oppfølger til sannheten om at Gud er hellig.

Men - det er interessant å se på noe av det vi vet om mennesket Jesus i lys av tre forestillinger som ofte knyttes til hellighet:

Forestilling: Hellige menneske blir ikke fristet

Feil: Vi vet at Jesus ble fristet uten å falle1. Mange fromme mennesker anklager seg selv på grunn av at de opplever fristelser som de trodde de hadde ”seiret over”. Jesus er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. .2 Denne sannheten gir meg frimodighet. Jeg vil skrive mer om hellighet og fristelse i morgen.

Forestilling: Hellige mennesker har et fredelig temperament

Feil: Jesus kunne bli sint – ja, jeg forestiller meg at han kunne være rasende 3 Jeg vil også komme tilbake til hellighet og temperament.

Forestilling: Hellige mennesker lever asketisk

Feil: Jesus deltok i det vanlige liv både i hverdag og fest og ble kalt storeter og vindrikker og venn med tollere og syndere 4

Jesus var i, men ikke av verden - slik er det også med hans etterfølgere. 5 Jeg tror at å ”oppdage” hva denne sannheten betyr vil være en hjelp til å leve et hellig liv.

1 Matt 4:1-11
2 Hebr 4:15
3 Tempelrenselsen f. eks. Mark 11:15-19
4 Luk 7:34
5 Joh 17:16

Ingen kommentarer: