onsdag 23. juni 2010

Et ”klamt” bønneemne

Finnes det noe slikt som et ”klamt” bønneemne?

Ja, jeg har vært i sammenheng hvor det har blitt oppfordret til forbønn for ”NN” som ….. og så kommer det en historie. Jeg tviler ikke på at hensikten var den beste, men mon det ikke rammes av Jakobs formaning: Det er så lett å gå i fella å baktale – selv når motivene er de aller beste, eller er de alltid det?

Jeg er for maksimal åpenhet, men ”subjektet” må legge premissene for graden av åpenhet. Er jeg ikke ”subjekt” i en konkret situasjon, er det kun enkelte kriminelle handlinger som fører til informasjonsplikt. Ellers bør jeg si minst mulig. Dersom det gjelder forbønn – er bønnens adressat allvitende. Han trenger ikke ”min” informasjon.

Se også: "Tatt på fersken"

Ingen kommentarer: