mandag 19. april 2010

Glansbilde eller?

Som juniorsoldat hendte det at jeg både fikk og ga bort små bilder med Bibelsk motiv. Bildet av Jesus som hyrden gikk igjen på mange av dem. Det er ikke så rart. Hyrden er en hyppig brukt illustrasjon både i det gamle og det nye testamentet.

Og det er et flott bilde på Guds omsorg for oss mennesker – og på den omsorg vi skal ha for hverandre. Det betyr ikke at vi skal ”bæres” hele tiden – men at vi tar imot eller gir hjelp når det er behov for det.
    Som hyrden skal han gjete sin hjord
    og samle lammene i sine armer.
    Han skal bære dem ved barmen
    og lede deres mødre varsomt.

    Jes 40:11-13
For drøye tjue år siden var vi på ”Knudaheio” og så Arne Garborgs sommerhus. Det var ingen andre enn oss der. Da vi skulle tilbake til bilen hørte vi det jeg oppfattet som fortvilt breking. Vi gikk etter lyden, og fant ei søye som hadde falt på ryggen ned mellom to steiner. Det eneste hun trengte var en ”hyrde” som løftet henne opp slik at hun kunne hjelpe seg selv. Det var et tungt løft, men det gikk bra og søya løp fornøyd av sted med to lam på slep. Hyrdeprinsippet er å gi hjelp til selvhjelp!

Se også: "Du kan godt få lov til å bære meg!"

Ingen kommentarer: