lørdag 17. april 2010

Eksemplets makt

Kristus … etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor, skriver Peter. *
I samme avsnitt beskriver han en rekke av Jesu fantastiske egenskaper og ender opp med ”hyrdemotivet”.

Et ønske om å følge Jesu eksempel er altså ensbetydende med et ønske om å være hyrde med de egenskaper som den gode hyrde har: En som bryr seg om, en som ofrer alt. Det var kanskje ikke så rart at Peter tenkte at det var det viktigste eksempelet Jesus etterlot. Det var det hyrdeoppdraget Peter selv mottok da han ble "gjenopptatt" som disippel.

* 1 Pet 2:21–25

Ingen kommentarer: