onsdag 24. mars 2010

Vern om dine favoritter!

Det er noen år siden morsomme reklamefilmer i forskjellige varianter rullet over skjermen. Det var ingen grenser hvor langt man skulle gå for å verne om sine favoritter i twistposen.

Jeg har noen slike ”åndelige favoritt-twist” som jeg verner om. Men i utgangspunktet er det nok biter til alle.

I denne sammenheng blir "verningen" å forstå som en sannhet som er veldig viktig å ta vare på for at jeg åndelig sett skal ha det bra:
    Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
    Rom 8:1–4
Det er egentlig ikke andres fordømmelse som bekymrer meg, heller ikke Satans – for han har Jesus tatt et oppgjør med, men min egen følelse av å komme til kort kan fort føre til selvfordømmelse. Da er det greit å ha favoritten i nærheten: Jeg er ”i” Kristus, og det smaker godt.

Ingen kommentarer: