onsdag 2. desember 2009

Råtnende rikdom

I løpet av de siste ti dagene har jeg fått mange inntrykk. Først var jeg på Island. Det var trist å merke hvor hardt finanskrisa hadde rammet - Magna og jeg var de eneste gjestene på gjestehuset som hadde 70 rom.
”Mennene eier 99% av verdens verdier” sa en kvinnelig kollega til meg på Kunnskapsdepartementets seminar i Bergen et par dager senere. Min respons kom raskt: ”Bare dersom du begrenser verdier til finansiell rikdom”. Hun var enig i at penger er et alt for snevert verdibegrep.

Jeg er veldig for en utjevning av finansielle verdier – både mellom kjønnene, samfunnslagene og nasjonene, men Mammon er en lunefull herre å tjene.
Jeg så mennesker fokusere på andre verdier på Island, og det var godt. Ei ung jente tok imot Jesus som sin Frelser. Det er en varig verdi.

Jakob er krass i dagens bibelord: "Rikdommen deres råtner", sier han til dem som har blitt rike på andres bekostning (Jak 5:1-6). Mange har erfart det i løpet av det siste året. Noen har begynt å søke andre verdier – jeg tror de vil bli flere i tiden som kommer, ikke nødvendigvis fordi de er blitt fattige rent økonomisk, men fordi ”alle” har sett hvor plutselig en stabil verdensøkonomi kan råtne. Da er det bedre å ”samle skatter i himmelen!”.

Ingen kommentarer: