fredag 23. oktober 2009

Den første kjærlighet

For fire år siden skrev jeg et enkelt lite kor til teltmøtene i Lyngdal. Det ble også oversatt til russisk og brukt en del i Moldova. Koret er en respons på budskapet til menigheten i Efesos. De fikk mye ros, men så kommer det en bebreidelse, og den er alvorlig:
  Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.
  Åp 2:4
Dersom jeg mister den ingrediensen i tjenesten har, jeg mistet det viktigste:
  Jeg ønsker, Jesus, leve i den første kjærlighet
  Der synet av din skjønnhet gir en smak av evighet.
  Der det å være nær deg er det beste som jeg vet
  Å, Jesus, hjelp meg leve i den første kjærlighet. (1)
---------------------------------------
(1) NB - Her den reviderte teksten fra 2019 

Ingen kommentarer: