lørdag 19. september 2009

Ble det et godt valg?


Jeg har aldri vært mer i tvil om hva jeg skulle stemme enn nå i høst. Derfor var det heller ikke så spennende hva som ble resultatet.
Gjennom hele livet har jeg gjort andre viktige valg, og vært sikker på hva jeg skulle velge. Da har det vært spennende å vente på resultatet: Det er Jesus som sier dette. Maria hadde valgt å bruke tiden på å lytte til Jesus. Jeg kan skrive under på at det er et godt valg og at det får positive konsekvenser. Nå ber jeg om at resultatene av årets stortingsvalg også vil føre til positive konsekvenser for land og folk.

Ingen kommentarer: