onsdag 19. august 2009

I Herrens Mesta!


Bygg, ja, bygg og rydd en vei! Ta snublesteinene bort fra veien for mitt folk!

Fordi:

Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.
Jes 57:14-15

Dette er noen fantastiske vers. De gir et et meningsfylt bilde av Gud. Min Gud er både høyt hevet over alt og alle, og han er nær hos enhver som har det vanskelig. Hans største ønske er å vekke til liv. Du og jeg som allerede har fått del i livet har fått i oppdrag å sørge for en god infrastruktur for at et slikt prosjekt skal lykkes. Vi er veiryddere i Herrens Mesta!

Ingen kommentarer: