torsdag 25. juni 2009

Satt i bås

”Sette noen i bås”, sa vi før.
I dag opprettes det ”profil”. Det er særlig viktig for handelsnæringen. Derfor sender de meg spørreundersøkelser og jeg får tilbud om kundekort. Når jeg handler via internet dannes det automatisk en profil i selgers database. Datamaskinen har en enkel logikk:

For et par uker siden kjøpte jeg boka ”Society without God” av Phil Zuckerman på et nettsted hvor jeg ikke hadde handlet før. Boka er en religionssosiologisk analyse om avkristningen av Skandinavia. ”Selger” opprettet umiddelbart ”profil” og sendte meg et tilbud som utelukkende inneholdt ateistiske bøker. Etter ett kjøp hadde datamaskinen satt meg i bås:
”Jostein Nielsen er ateist”.

Det var en ung mann det var lett å sette i bås fordi han nesten bokstavelig befant seg i en bås. Etter å ha festet bort alt han eide måtte han gjete svin og dele deres mat. Med den kunnskap vi har om hendelsesforløpet og ved synet av ham blant grisene, er det lett å danne en profil: ”En ynkelig stakkar som ikke har orden på livet sitt!” Det er ikke så rart at vår logikk er like enkel som datamaskinens – for det er mennesker som står bak maskinens ”logikk”.

Men bildet er mer sammensatt: Den unge mannen er fremdeles sin rike fars sønn. Han har fremdeles en mulighet for gjenopprettelse. Han kan fremdeles bli ”alt han kan bli” selv om det er vanskelig å se der han er nå.
Må man være far til alle mennesker for å se det? Eller holder det at jeg blir så godt kjent med far at jeg deler hans hjerte og hans logikk - ikke bare i synet på meg selv, men på alle mennesker?

Beretningen om ”Den bortkomne sønnen” står i
Lukas 15:11-32

Ingen kommentarer: