mandag 18. mai 2009

Å ikke høre til

Det er noen arenaer hvor jeg ikke hører til. Jeg hører ikke til i gruppen voksne menn som svermer for motorsykler med mest mulig grom lyd. Føler meg også utenfor i sammenhenger hvor det snakkes fritidsbåt ut over pram eller robåt. I en slik sammenheng prøvde jeg meg med å si: ”Jeg foretrekker Nidars lakrisbåter!”, men det førte ikke til at jeg følte meg mer inkludert i fellesskapet.
Det er sikkert også noen som ikke føler at de ”hører til” i et kristent fellesskap. Dette er en utfordring for oss etablerte: Hvordan få en nykommer til å føle seg velkommen og akseptert? Kanskje Salomo gir oss en nøkkel:

Det kan også hende at utlendinger som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte………… Når de så kommer og ber sine bønner, vendt mot dette hus, så må du høre dem i himmelen der du troner, og gjøre alt det de roper til deg om.
2 Krøn 6:32–33

En mulighet er å be for dem som ”ikke hører til” - om at de må få bønnesvar. Når det skjer, vil de sikkert føle at de hører til. Da er det viktig at vi etablerte også klarer å se dem som det!

Ingen kommentarer: