onsdag 29. april 2009

Pokerfjes

I dag har jeg oppdaget noe som Gud ikke kan! Min kjennskap til pokerspillet er svært begrenset. I lys av all elendigheten som spilleavhengigheten fører med seg, var jeg til og med i tvil om jeg skulle bruke det som overskrift på dagens tanker. Men etter hva jeg forstår beskriver det et ansikt som er umulig å lese, eller som du kan lese noe annet utav enn det personen føler eller mener. Når jeg leser om Guds ansikt blir det veldig klart at han aldri setter opp et pokerfjes. Det ville være imot hele hans karakter derfor kan han ikke gjøre det:

Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg
ansiktet for deg et øyeblikk.

Dagens bibelord Jes 54,7–10

Når jeg leser hele avsnittet er det faktisk slik at menneskene opplever å være forlatt når Gud skjuler ansiktet sitt. Det er ikke noe underlig med det, men kanskje det er en bedre løsning enn å se vreden i Guds ansikt? Gud kan bli vred i 2009 også, men nå er vi så heldige at vi har en som går i mellom. Derfor kan jeg med stor frimodighet stille meg åpen når velsignelsen leses:

Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Når Herren løfter sitt åsyn på meg ser han meg gjennom Jesu forsoning!

Ingen kommentarer: